e-audyt to najnowszy projekt firmy ITSUMO, realizowany w ramach działania 8.1 (Rozwój e-usług) programu Innowacyjna Gospodarka. Stanowi nowość na polskim rynku e-usług i polega na zeskanowaniu urządzeń komputerowych prcaujacych w ramach sieci firmy tworząc w ten sposób listę zasobów IT posiadanych przez Klienta. Audyt odbywa się w sposób całkowicie automatyczny za pomocą aplikacji pobieranej drogą internetową, bez udziału Klienta czy Usługodawcy.

Audyt sprzętu i oprogramowania jest standardowym elementem procesu zarządzania aktywami firm i organizacji.e-audyt zapewnia całkowitą kontrolę nad ilością i rodzajami posiadanych przez Klienta zasobów IT. Wdrożenie takiego w pełni zautomatyzowanego systemu pozwoli Klientowi na bezobsługowe, niskokosztowe, bezpieczne przeprowadzenie kompleksowego audytu posiadanego sprzętu poprzez stronę internetową.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Automatyczny audyt IT - opracowanie i wdrożenie usługi elektronicznej.

Kwota dofinansowania projektu: 640 432 zł.